הידרולוגיה

ניהול נגר עילי לבניה ירוקה

ניהול נגר עילי לבניה ירוקה

מהו ניהול נגר עילי? בניה בערים מודרניות מאופיינות בניצול מרבי של שטחי הבניה. הגדלת המשטחים האטומים הבנויים מאספלט ובטון בעיר כגון: כבישים, מדרכות, גגות, מגרשי חניה וכו' גורם להפחתת יכולת של השטחים הבנויים לקלוט מי גשם, מקטין את החלחול הטבעי של המים לקרקע וגורם להיווצרות נגר עילי בעוצמה גבוהה שמתנקז בזמני ריכוז קצרים אל מערכת …

ניהול נגר עילי לבניה ירוקה לקריאה »

מי נגר עילי

יחידות מי התהום של ישראל – סקירה כללית של אגני מי תהום

מקורות המים של ישראל – הקדמה מקורות המים של ישראל מחולקים למקורות טבעיים ומקורות חלופיים: המקורות הטבעיים מתבססים בעיקר משאיבת מי תהום, ומים עיליים (כנרת ומעיינות). המקורות החלופיים מבוססים בעיקר מהתפלת מי ים, התפלה של מי מליחים תת קרקעיים וטיהור מי קולחים. בישראל מקורות המים העיליים שניתנים לניצול מועטים מה שמגדיל את החשיבות של מקורות …

יחידות מי התהום של ישראל – סקירה כללית של אגני מי תהום לקריאה »